Lang niet alle graven zijn voor eeuwig. Algemene graven worden na 15 jaar weer vrijgegeven en er kunnen redenen zijn waarom families niet langer meer gebruik willen maken van een particulier graf.

Om te voorkomen dat de overledene in de vergetelheid raakt is het daarom mogelijk om – na beëindiging van de grafrechten – diens naam op het namenmonument bij te laten schrijven.