Op begraafplaats Koningshof kunt u asbussen of urnen bijzetten in het columbarium of begraven in een urnengraf.

Columbarium

Een columbarium is een muur waarin asbussen of urnen kunnen worden bijgezet in nissen. Een columbarium wordt daarom ook wel urnenmuur genoemd. De rood bakstenen muur op begraafplaats Koningshof is met opzet laag gehouden en voorzien van een groen sedumdak. Hierdoor gaat het columbarium op in de omgeving en past het bij de groene sfeer van de begraafplaats. In een urnennis passen 2 asbussen. Is de asbus in een urn geplaatst, dan hangt het van de grootte van de urn af of er daarvan ook 2 in een nis passen. De nis wordt afgesloten met een rode of zwarte granieten steen.

Een urnennis wordt uitgegeven voor 10 jaar, waarna het recht op gebruik kan worden verlengd voor steeds 5 jaar.

Urnengraf

Op de begraafplaats is een zeer beperkt aantal urnengraven beschikbaar, waarin 1 asbus of urn kan worden begraven. Urnengraven zijn particuliere graven, maar dan kleiner. Daarom wijken ook de maten van het grafmonument af en gelden er andere tarieven.