Op begraafplaats Koningshof kan worden begraven in algemene en in particuliere zandgraven. Ook is er een aantal grafkelders en zijn er kindergraven.

Algemeen graf

Begraven worden in een algemeen graf betekent dat u geen exclusieve band hoeft te hebben met anderen die in datzelfde graf worden begraven. In een algemeen graf worden op begraafplaats Koningshof 2 personen begraven. Dat betekent ook dat er 2 grafmonumenten op het graf worden geplaatst en dat de ruimte daarvoor beperkt is. Wij stellen daarom eisen aan de maatvoering en uitvoering van deze grafstenen.

Een algemeen graf wordt uitgegeven voor 15 jaar en kan niet worden verlengd.

Particulier graf

Een particulier graf wordt ook wel familiegraf genoemd. Als zo’n graf wordt uitgegeven, dan krijgt het graf ook een rechthebbende (vaak degene die het dichtst bij de overledene staat). Deze beslist welke persoon of personen nog meer in dit graf mogen worden begraven, zolang er nog rechten op het graf zitten. Wettelijk wordt gesproken over het uitsluitend recht op een graf; het graf wordt namelijk gehuurd van de begraafplaats. Begraafplaats Koningshof blijft dus eigenaar van het graf. In een particulier graf kunnen 2 of 3 personen worden begraven, afhankelijk van het gekozen recht. Op het graf kan een monument worden geplaatst welke moet voldoen aan de randvoorwaarden die de begraafplaats stelt.

Een particulier graf wordt uitgegeven voor 20 jaar. De rechten kunnen daarna steeds met 5 jaar worden verlengd.

Grafkelder

Een grafkelder is een particulier graf, maar verschilt van de reguliere particuliere graven. Een grafkelder is geen zandgraf, maar een ommuurde ruimte waarin 2 tot 4 personen kunnen worden bijgezet. Dit hangt af van de gekozen grafkelder. Voor grafkelders gelden afwijkende tarieven.

Kindergraf

Een kindergraf is eveneens een particulier graf dat verschilt van de reguliere particuliere graven. In een kindergraf kunnen kinderen tot en met 6 jaar worden begraven.