Begraafplaats Koningshof

Plek vol levende herinnering

Ontstaan

In 1829 werd bij besluit van Koning Willem I het begraven in de kerk verboden. Na overleg met het burgerlijk bestuur is toen besloten de ruimte achter de Dorpskerk van Pijnacker geheel in te richten als begraafplaats. Deze begraafplaats is in 1953 uitgebreid met circa 2700 vierkante meter. De laatste uitbreiding is gedaan in 1994. In 2021 is de begraafplaats verrijkt met een columbarium. Begraafplaats Koningshof heeft nu meer dan 850 graven. Dat is ruimte voor ongeveer 2000 personen.

Begraafplaats Koningshof is de oudste begraafplaats van Pijnacker.

Karakter

Vanaf het begin is de begraafplaats, naast een kerkelijke, ook de algemene begraafplaats van Pijnacker geweest, tot in 2004 begraafplaats Sint Janshof aan de Oudeweg in Nootdorp open ging. Vanaf dat moment draagt Begraafplaats Koningshof vooral een protestants-christelijk karakter.

De begraafplaats is beschikbaar voor leden van de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw of van andere christelijke kerkgenootschappen. De begraafplaats is ook beschikbaar voor inwoners van Pijnacker, Delfgauw en Oude Leede, alsook voor hen die noodgedwongen hiervandaan zijn verhuisd naar een verzorgings- of verpleeghuis.

Plek vol levende herinnering

Begraafplaats Koningshof is de oudste begraafplaats van Pijnacker. Generatie na generatie inwoners van het dorp is hier begraven. Op de begraafplaats is dat goed te zien aan de familienamen op de grafstenen.

Ook in de naastgelegen Dorpskerk is de band met het dorp goed zichtbaar: de grafstenen van vroegere schouten en andere notabelen en ambachtslieden liggen nog steeds in de kerk.

Bij de ingang van de begraafplaats staat ook een namenmonument. Hierop zijn en kunnen de namen worden aangebracht van hen die ooit op Begraafplaats Koningshof zijn begraven, maar van wie er geen graf meer is. Ook op die manier wordt de herinnering levend gehouden!