Op begraafplaats Koningshof zijn 2 servicepunten aanwezig. Een achter de Dorpskerk en een naast de schuur op de begraafplaats.

Gereedschap

Voor het onderhoud van de grafbedekking is gereedschap beschikbaar. Aanwezig zijn schoffels, harken en harkjes, bezems, schepjes en stoffer en blik.

Voor het vervoer van bijvoorbeeld een bak met planten mag u gebruik maken van een kruiwagen. Deze vindt u achter de schuur.

Wilt u alles na gebruik weer leeg en schoon op de juiste plek terugplaatsen?

Water

Op beide servicepunten vindt u ook een waterkraan en een aantal gieters. Wilt u na gebruik de kraan weer goed dicht draaien? De gieters moeten leeg worden teruggehangen in hun houders.

Let op: de kraan aan de Dorpskerk heeft vorstbescherming. Deze kraan wordt helemaal leeg gemaakt door na te druppelen. Dit hoort dus. De kraan daarom niet te strak dicht draaien, daarvan gaat hij stuk! De kraan aan de schuur heeft geen vorstbescherming en wordt daarom tijdens de winterperiode afgesloten.

Vazen

Uw bloemen kunt u op het graf in de groene grafvazen plaatsen. Deze vindt u in de bloemtafels. Eventueel kunt u ook bloemdeksels gebruiken die zich in de bakken onder de bloemtafels bevinden. De vazen en deksels na gebruik graag weer leeg en schoon terugplaatsen.

Kunstbloemen zijn op de begraafplaats niet toegestaan!

Het voor kunstbloemen gebruikte materiaal is namelijk niet duurzaam en komt in de voedselketen van onder andere vogels terecht.

Afval

Op diverse plaatsen op de begraafplaats staan zinken afvalemmers en -containers. Op de servicepunten staat een groene container voor uitsluitend groenafval. Plastic, papier en ander restafval kunt u – op dezelfde plek – in de grijze container weggooien. In de zinken afvalemmers kunt u ongescheiden afval (dus ook ‘klein groen’) kwijt.

Groter groen (planten en struikjes, zonder plastic) kunt u op de composthoop gooien. Deze bevindt zich op het lage deel van de begraafplaats in de kooi achter de rotonde.